Argišt Alaverdyan / Multitasking

19. 07. – 06. 09. 2020 od 10:00 do 17:00
Klášter Broumov / Galerie Dům

Vernisáž: 18. 07. 2020 od 16:00

Argišt Alaverdyan (nar. 1991 v Arménii) – od r. 1993 žije v České republice. V l. 2007-2011 absolvoval Výtvarnou školu Václava Hollara v Praze a v l. 2011–2017 Akademii výtvarných umění v Praze (ateliér Malba IV, škola prof. Martina Mainera; ateliér Malba II, škola doc. Vladimíra Skrepla; ateliér Klasických malířských technik, škola prof. Zdeňka Berana). V r. 2017 se stal finalistou ceny EXIT 2017 a v r. 2018 finalistou Ceny Kritiky za mladou malbu s přesahy a finalistou berlínské ceny udělované Leinemann-Stiftung. Vystavuje od r. 2013. Jeho práce byly mimo jiné představeny v rámci projektů Přirozený svět (Prague House, Brusel, 2016), Nultá generace (Jihlava, 2016), Metastázy obrazu (Topičův salon, Praha, 2017), Cena EXIT 2017 (Galerie E. Filly, Ústí n. Labem, 2017), Negative Realism. Leinemann Kunstpreis (České centrum, Berlín, 2019), Skúter IV (Galéria Jána Koniarika v Trnave, Trnava, 2019), Salm Modern#1: Young Scena Challenge part III (Národní galerie, Praha 2019) nebo Orient 2 (Kunsthalle Bratislava, 2019). 

Argišt Alaverdyan se od posledních ročníků svého studia na pražské AVU kontinuálně zabývá abstraktním malířským výrazem. Autor vstupuje do média malby jako do přehodnoceného a nově nastaveného procesu, který reflektuje technologické proměny funkční a funkcionální vizuality. Vnímá obraz jako proměnlivé systémové pole, které v sobě nese a odráží komunikační principy. Ty stojí za abstraktním tvaroslovím, jehož východisko lze hledat v počítačové grafice. Autor je na jedné straně fascinován samotným designováním prostorů a ploch, které se v předsazené rovině nehmotných dat programují pro různé účely, na straně druhé ho nenechávají v klidu principy, které se za celým tímto úsilím důmyslně skrývají. 

Kurátor: Petr Vaňous

Výstava se koná za podpory Ministerstva kultury

Postřehy z vědy zpracovávám poetickou formou

Rozhovor Petra Vaňouse s Argištem Alaverdyanem při příležitosti jeho výstavy v Galerii Dům

Vystudoval jsi dvě prestižní české umělecké školy v Praze – Výtvarnou školu Václava Hollara a Akademii výtvarných umění. Proč ses rozhodl pro dráhu umění?

Po základní škole jsem se rozhodoval mezi Hollarkou a sportovním gymnáziem, protože jsem v té době dělal závodně atletiku (sprinty). Od mala jsem rád kreslil a vymýšlel různé společenské hry. Když jsem se tedy dostal na Hollarku, tak bylo jasno, protože závodění bylo příliš stresující a neviděl jsem v tom budoucnost. Když jsem se pak dostal na AVU, tak se mi přirozeně začala ve výtvarném umění prohlubovat zvědavost a citlivost. Můj zájem o umění stále narůstal.  

Pro broumovskou Galerii Dům jsi vytvořil soubor zcela nových obrazů. Co je spojuje a čím se liší od tvé předchozí práce?

Vzhledem k tomu, že se kvůli koronavirové situaci posunul termín výstavy, jsem získal více času připravit dva zcela nové obrazové soubory. Ve velké míře jsem se předtím zabýval technikou olejomalby na plátně. Začal jsem se v této technice cítit velmi komfortně, tak jsem se rozhodl pro technologickou změnu. Přešel jsem na akrylové barvy, abych odboural určité návyky při malířském procesu. Oba soubory Multitasking a Plant však formálně navazují na předchozí práce. Olejomalbu jsem nezavrhl, jen jsem od ní potřeboval časový odstup.

Co si má člověk představit pod pojmem MULTITASKING, který propůjčil název broumovské výstavě?

Pojem multitasking vychází z informačních technologií, kdy operační systém vykonává více operací zároveň. Toto slovo se, ale začalo hojně používat i v běžné mluvě, když někdo vykonává více úloh najednou.

Na co v tomto tématu navazuješ, co rozvíjíš?

V předchozích souborech Simulation a Role-playing jsem pracoval s kvazi figurativními prvky. V souborech Multitasking a Plant jsem se vrátil k abstraktnějšímu výrazu ve vztahu s organickými prvky.

Odkud se ve tvých obrazech bere ono specifické tvarosloví a specifická barevnost?

Tvarosloví se mění podle souboru obrazů. Například Simulation vychází z morfologie současné robotiky a Role-playing zase z videoher. U souboru Multitasking nemohu jednoduše říct konkrétní zdroj, protože se jedná o komplex vizuálních informací. Můžeme pozorovat vrstvení ploch a větvení, které nám připomíná složitý tok informací. Soubor Plant vychází z morfologie rostlin. Není jednoznačné, zda se jedná o něco organického, nebo technologického. Barevnost velmi často souvisí s momentálním mentálním nastavením. Tvarosloví a barevnost musí rezonovat s mojí nervovou soustavou. Moje práce je v trvalém napětí mezi intuitivní prací s malířskými prostředky a racionálním procesem vyznačujícím se souborem předem daných pravidel.

Zajímáš se o vědu? Proč?

Zajímám se především o psychologii a nové technologie. Nedokážu vysvětlit proč, ale rád z těchto oblastí v malířství vycházím. Postřehy z vědy zpracovávám poetickou formou.

Vím, že jsi zaměstnán jako učitel. Kromě výtvarné výchovy vyučuješ také informatiku. Jak tyto dvě oblasti pro tebe souvisí?

Při vyučování informatiky se dostávám pravidelně do situace, kdy řešíme estetické otázky. Myslím, že je v současné době důležité umět kultivovat děti prostřednictvím nových technologií.

Býval jsi náruživým hráčem šachů a jiných stolních her. Trvá tento tvůj zájem?

Minulý rok jsem hrál závodně šachy za jeden pražský šachový klub, ale neměl jsem moc času na trénování. Jsem amatérský hráč, ale i když znám mnoho deskových a karetních her pro dva, tak mě šachy stejně okouzlují stále nejvíce. Zajímá mě hlavně pozorování herních mechanismů a společenská interakce rozvíjená jejich prostřednictvím. O hry se zajímám neustále, ale nejsem velký hráč, spíše jsem herním průzkumníkem.

Na co je citlivý tvůj arménský původ v českém, nebo raději širším středoevropském prostředí? Cítíš nějaké spřízněnosti a naopak odlišnosti?

Je to složité, protože jsem z biologického hlediska Armén, ale vzhledem k tomu, že jsem prošel českým školstvím, tak čtu a přemýšlím převážně v českém jazyce. Nerad bych ale poukazoval na stereotypy, které se o obou národech říkají. Myslím, že je jenom obohacující vnímat svět kolem sebe z více národnostních úhlů.

Jsi v kontaktu se svou vlastí?

Žiju v České republice od svých dvou let a Arménii jsem navštívil za tu dobu třikrát. Žije tam moje babička a tety z otcovy strany, takže si občas píšeme.

Byl jsi v Broumově poprvé? Jak se ti tu líbilo?

V Broumově jsem byl poprvé a docela dlouho jsem se procházel před zahájením výstavy v lese u Broumovských stěn, kde to bylo skvělé.

Děkuji za rozhovor.

(srpen, 2020)

 

Připravované výstavy

GALERIE DŮM
Klášterní zahrada
550 01 Broumov

KONTAKTY
Dana Černotová
dana.cernotova@broumovsko.cz
+420 734 443 161
OTEVÍRACÍ DOBA
Otevřeno denně v době konání výstav
Otevírací doba: 10:00 - 17:00 hodin
Vstupné: Dospělí: 40,- Kč
Studenti, děti do 15 let, senioři od 60 let: 20,- Kč
Studenti výtvarných uměleckých škol: zdarma
FB