Bronislava Bakule Malá

Termín výstavy: 2. 9. – 27. 10. 2024
Vernisáž: 1. 9. 2024 od 16:00
Klášter Broumov / Galerie Dům

Bronislava Bakule Malá se v posledních letech věnuje především grafice, její práce často figurují mezi oceněnými v soutěži Grafika roku. Pro její umělecký výraz jsou ale charakteristické i „reliéfní obrazy“ a reliéfy. Náměty nachází v realitě bezprostředního okolí, v každodenní běžnosti, v krajině. Zviditelňuje tušený řád, zákonitosti ve struktuře pozorovaných jevů na první pohled nezřetelné. Formuluje vlastní zájem nalézání matematických principů v přírodním prostředí. Realitu tak často přepisuje do abstraktní struktury, přičemž charakter stylizace formy vypovídá o její zkušenosti s grafickými technikami. I když používá geometrizaci struktury, vzájemnost jednotlivých prvků obrazové plochy vždy obsahuje organickou živost. Výsledkem je osobitá syntéza imprese a racionality. V reliéfních pracích autorka zachází s principem techniky stucco lustro (tzn. nanášení barevných vrstev a jejich následného broušení), jež reflektuje i její restaurátorské zkušenosti. Účinek plasticity reliéfních povrchů plně vyznívá působením přirozeného rozptýleného světla. V grafikách, obrazech i reliéfech je patrný zájem o lyrismus a estetickou stránku inspirativní skutečnosti. Práce obecně svědčí o výrazné senzibilitě reflektující viditelné jevy i skryté principy. 

BRONISLAVA BAKULE MALÁ (*1979 v Pelhřimově) studovala v letech 1997–2004 na pražské Akademii výtvarných umění (sochařská škola J. Zeithammla; 2000 absolvovala stáž na AVU v grafické škole J. Lindovského a roku 2001 na Akademii výtvarných umění v Karslruhe). Od roku 2002 proběhla řada jejích samostatných výstav, např.: Ocean Gallery, Auckland, Nový Zéland, 2007; Na zdi, Divadlo Komedie, Praha, 2013; Práce, Výklady AXA, Praha, 2015; Výprodej, Divadlo Komedie, Praha, 2016; Odkud… kam, Městská knihovna v Praze, pobočka Praha-Opatov, 2017; Potenciál náhody, knihkupectví Trigon, Praha, 2021; Grafika, Rabasova galerie, Rakovník, 2023. Je členkou seskupení Socha 2, jehož výstav se zúčastňuje, např.: Socha 2, Galerie Felixe Jeneweina, Kutná Hora, 2006; Socha 3, AJG, České Budějovice, 2007; Vkročení do prostoru, GVU Most, 2010; Svoz 12, kostel Nejsvětějšího Salvátora, Praha, 2010; Kompot, Botanická zahrada PřF UK, Praha, 2012; Místo sochy, kostel sv. Vavřince, Klatovy, 2015; Socha 2, Galerie města Plzně, 2019. V soutěžích Grafika roku obdržela v roce 2018 hlavní cenu v kategorii malý formát a v roce 2020 cenu v kategorii tisk z výšky. Zúčastnila se několika sochařských sympozií, např. Markneukirchen, 2000; Pacov, 2000 a 2003, Wrocław, 2001; je autorkou portrétní pamětní desky v Ostravě-Porubě (2013). V letech 2004–2006 pedagogicky působila na Vyšší odborné škole restaurátorské v Písku. Od roku 2020 je členkou sdružení umělců grafiků Hollar. Dlouhodobě se věnuje restaurování kamenných a štukových artefaktů. / malabakule.blogspot.com 

Kurátorka výstavy: Iva Mladičová

Připravované výstavy

2. 9. 27. 10.

Bronislava Bakule Malá
Termín výstavy: 2. 9. – 27. 10. 2024 Vernisáž: 1. 9. 2024 od...
více informací >

GALERIE DŮM
Klášterní zahrada
550 01 Broumov

KONTAKTY
Dana Černotová
dana.cernotova@broumovsko.cz
+420 734 443 161
OTEVÍRACÍ DOBA
Otevřeno denně v době konání výstav
Otevírací doba: 10:00 - 17:00 hodin
Vstupné: Dospělí: 40,- Kč
Studenti, děti do 15 let, senioři od 60 let: 20,- Kč
Studenti výtvarných uměleckých škol: zdarma
FB