Jiří Marek / Master of None

Vernisáž: 2. 9. 2022 od 16:00
Termín výstavy: 3. 9. – 31. 10. 2022 od 10:00 do 17:00

Klášter Broumov / Galerie Dům

Jiří Marek (nar. 1991 v Brně) patří mezi slibné autory nastupující malířské generace narozené na počátku 90. let. Jeho malířská poetika je introspektivní, podprahově hlubinná a melancholická. Předkládá rozšířený půdorys mezilidských vztahů jako svého druhu „halucinaci“, jako „roztříštěný svět“, který je nutné znovu trpělivě skládat, defragmentovat, znovu oživovat a pročišťovat. Podobně vnímá kulturní odkaz minulosti, který je nutno přetvořit do nového pocitu současnosti. Vše jakoby spočívalo ve zpomaleném pohybu, který jedině umožňuje pozorovat a zachytit probíhající autorovu vnitřní transformaci, s níž pracuje a které propůjčuje výrazné malířské rysy. Koncentrace na „prolamování časových rovin zkušenosti“ v sobě obsahuje také očistnou katarzi duchovních cvičení. Jsou to malířské exercicie, které mají za úkol vyjasnit a očistit vztah k dějinám a minulosti jako k živým předobrazům dneška. Cosi zdánlivě archaického se tu radikalizuje, aby byla podlomena jistota z tzv. vývojově překonaného, a aby tu byl opět zpřítomněn lidský osud v jeho opakující se nahotě, zranitelnosti a heideggerovské vrženosti.

Autor V l. 2007-2011 absolvoval Střední školu umění a designu v Brně (obor užitá malba, prof. Petr Veselý) a v l. 2011-2017 Akademii výtvarných umění v Praze (Malba I, Škola prof. Jiřího Sopka; Kresba, Škola Jiřího Petrboka). V l. 2012 a 2015 obdržel Ateliérovou cenu, v r. 2017 byl navržen na Cenu J. Hlávky. Vystavuje od r. 2010. V r. 2017 se zúčastnil Sympozia Jenewein v Kutné Hoře. Mezi výstavní projekty, do kterých byl zařazen, patří například Černý koně (Adam Gallery, Brno, 2015), Přirozený svět / Natural World (Prague House, Brusel, 2016), Sokolovský zázrak (Kostel sv. Antonína, Sokolov, 2018), Sex Kóma 37 (DSC Contemporary, Praha 2019), Diktát podmínek (Hala 17, Pražská tržnice, 2019), Téměř sedm statečných (Trafo Gallery, Praha, 2021) nebo Travel Guide (IOMO Gallery, Bukurešť, 2021), kde vystavoval společně s globálními hvězdami současné malby, např. Justinem Mortimerem, Alexandrem Tineem, Attilou Szücsem, Zsoltem Bodonim ad.  Samostatně se představil na výstavách Something is still missing (Galerie Vyšehrad, Praha, 2018), Šatna na konci chodby (Galerie Dole, Ostrava, 2019), TOO FACED (s G. Slaninkovou, GFJ, Kutná Hora, 2020) nebo SUP LEM END (s S. Knetlovou, The Chemistry Gallery, Praha, 2021). 

Kurátor výstavy: Petr Vaňous, Ph.D.

Připravované výstavy

GALERIE DŮM
Klášterní zahrada
550 01 Broumov

KONTAKTY
Dana Černotová
dana.cernotova@broumovsko.cz
+420 734 443 161
OTEVÍRACÍ DOBA
Otevřeno denně v době konání výstav
Otevírací doba: 10:00 - 17:00 hodin
Vstupné: Dospělí: 40,- Kč
Studenti, děti do 15 let, senioři od 60 let: 20,- Kč
Studenti výtvarných uměleckých škol: zdarma
FB